När Resumés reporter Billy Andersson gör en analys av insikterna från över 100 mätta re-designprojekt kan man konstatera två saker:

1) Design lönar sig. Majoriteten av de bidrag som testas får ett högre designindex på den nya designen än den gamla. De betyder att de levererar bättre på en vägd skattning av köpintention, uniciet och liking.
2) Distinctiveness driver den positiva förändringen. Den främsta gemensamma drivaren av de drygt 100 bidrag som analyserats är att flertalet har blivit tydligare: mer distinkta logotyper och designelement, mer distinkta färger samt enklare och tydligare formgivning. 

Silvers chefsstrateg Ulf Berlin ingår i den varumärkes- och designgrupp inom Komm som har tagit initiativet till Designindex. Tanken är att mäta designens nytta och i bästa fall visa vilken typ av design som ger mest nytta.
Insiktsstrategen Ola Hilltorp har analyserat de 100 bidragen. Han har tillsammans med designers och strateger kategoriserat bidragen utifrån hur mycket eller hur lite de har förändrats inom struktur, uttryck, förändringsgrad, kategoritillhörighet med mera. Tanken är att se om det går att hitta mönster eller korrelationer. Kan en mer lekfull informationsstruktur på en förpackning förklara ökad köpintention? Kan identitet med ett starkt visuellt uttryck förklara ett ökat gillande?

Slutsatsen? Det är otvetydigt att att investeringar i design lönar sig. 56 procent av de uppdaterade identitetsbidragen och 67 procent av bidragen med förpackningsdesign har visat på en förbättring i form av ökat gillande eller ökad köpintention. Det blir stora pengar om man omsätter det till daglig försäljning av t.ex. en FMCG-produkt. Men det är ännu svårt att hitta mönster i själva uttrycket. Ibland funkar illustrationer, ibland är det bilder, ibland är det renodlat och ibland lekfullt. Troligtvis krävs det ännu fler bidrag och att analysen går ned på produktkategorinivå för att hitta sådana mönster. Men i de allra flesta fall har den nya designen blivit tydligare. Varumärkena har blivit mer distinkta, färgerna har blivit djupare, bilderna har lyfts fram och typsnitten är enklare.

– Det handlar om att göra rätt förändringar, säger Silvers chefsstrateg Ulf Berlin. Innan du sätter igång, gör en analys i form av en konsumentstudie som visar vilka dina visuella tillgångar är. Skruva på det som är svagt, släng ut det som inte funkar och lägg till det som saknas. En omoderna logotyp drar till exempel obönhörligen ner resultatet. Ibland är det faktiskt bara namnet och kanske färgen som är värt något.  Det handlar inte om mod - det handlar om att göra smarta beslut baserade på fakta. 

Om Designindex
Designindex är en kontinuerlig mätning som jämför en förpackningsdesign eller varumärkesidentitet före och efter en genomförd redesign. Silver har belönats bland annat för ICAs identitet och förpackningar för Abba och Paulúns. 
Undersökningsföretaget Bilendi sköter själva undersökningen. Utifrån en viktning av gillande, unicitet och köpintention tas ett index fram som visar vilken förflyttning designen har skapat för varumärket. Designindex över 100 innebär att designen har skapat en positiv förflyttning av varumärket/produkten hos konsumenten. Förpackningar och identiteter bedöms av ett riksrepresentativt urval på 1 000 respondenter uppdelat på två referensgrupper, en som bedömer den gamla designen och en som bedömer den nya. 

Vill du läsa fler artiklar som denna? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev!


 
 

 

Genom att anmäla dig till Silvers nyhetsbrev godkänner du Silvers villkor för användande av personuppgifter. Läs mer om vår GDPR-policy här.