Digital data ger nya möjligheter till ett effektivt varumärkesutvecklingsarbete som ger resultat på sista raden. Med hjälp av big data, den egna kund- och försäljningsdatan, AI-baserad marketing automation och machine learning kan du driva både position och försäljning. Nedan följer några tips från Silvers chefsstrateg Ulf Berlin om hur du kan ta makten över datan och använda den för att utveckla och stärka ditt varumärke. 

1. Integrerad segmentering

Börja med att skapa en integrerad segmenteringsmodell som kopplar ihop den strategiska segmenteringen (drivkrafter, barriärer, emotionella och funktionella behov etc.) med din taktiska segmentering (säljdata, köp-, online-beteende etc.). Rätt utfört får du anonymiserad kunskap på individnivå som följer GDPR och är både taktisk med faktiskt kundbeteende och strategisk med drivkrafter och värderingar.  Detta ger dig inte bara ovärderlig information till det strategiska arbetet utan blir även grunden för individbaserad, automatiserad kommunikation som både kan vara positionerande och försäljningsdrivande.

2. Integrera dina datakällor

Se till att dina datakällor är integrerade så att du enkelt kan dra ut information och göra analyser som grundar sig från alla de datakällor du har tillgång till. Det enklaste sättet att integrera dina datakällor är genom ett marknadsanalysverktyg som kontinuerligt kan koppla ihop säljdata med marknadsanalysdata och t.ex. brand tracking. Det finns idag flera bra verktyg på marknaden, ”marketing analytics hubs”, men hör dig först för internt hur mycket din egen IT-avdelning kan klara av på egen hand.

3. Skaffa information om OMNI-kundresan

Säkerställ att du förstår den nya kundresan. Omnikundresan innebär att kunderna rör sig sömlöst mellan den digitala och fysiska dimensionen, en resa som ser väldigt olika ut för olika branscher och kategorier. För att ta reda på dina kunders OMNI-kundresa, använd dig av undersökningsmodeller som täcker in både online- och offline-beteende. Enklast och minst kostnadskrävande är att köpa in sig i branschspecifika studier, men det är ofta en väl motiverad investering att göra en specifik undersökning på dina kunder.

4. Ständigt lärande med machine learning

Marketing automation handlar inte bara om att skicka ut saker automatiskt, utan även om att öka träffsäkerheten. Därför är det viktigt att ta vara på hur kunderna reagerar på det du skickar till dem för att sedan förfina datan och göra kommunikationen ännu mer träffsäker. Se alltså till att systemet lär sig av effekterna på det du skickar ut och utvecklar en kunskap om kunderna, allt ifrån vilken tidpunkt till vilken kanal och budskap som passar dem bäst.

5. Få in ett varumärkesperspektiv på den digitala marknadsföringen

Många glömmer bort att en digital marknadsföringsstrategi inte bara ska vara försäljningsdriven, utan också innehålla guidelines ur ett varumärkesperspektiv. Ska ni använda push eller pull i er kommunikation? Vad är rätt digital tonlitet mot varumärkets strategiska målgrupp? Se till att er digitala marknadsföring är on strategy med en tonalitet och uttryck som driver varumärkets position – branding by selling. Digital marknadsföring är otroligt effektiv. Felaktig kommunikation kan snabbt rasera varumärkesvärden som byggts upp över lång tid.

Vill du läsa fler artiklar som denna? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev!


 

Genom att anmäla dig till Silvers nyhetsbrev godkänner du Silvers villkor för användande av personuppgifter. Läs mer om vår GDPR-policy här.